Child Development

Et utviklingsprogram for barn der vi når 5000 barn hvert år.

Barnemisjonen har tre team som hjelper menigheter og kirker med å starte barnearbeid som normalt ikke fins i kirker på Filippinene. I løpet av ett år får 60 menigheter hjelp av våre team som forsøker å inspirere dem til å jobbe aktivt med tilbud til barna. Hver menighet får besøk i 12 uker. Da holder vårt team barnemøter, Kiddy Bible Class, med bibelundervisning, sang og lek, og undervisning om barns rettigheter, helse og hygiene med mer. Samtidig deltar frivillige fra kirka slik at de lærer og får erfaring så de kan drive arbeidet videre når Barnemisjonens team drar. Målet er at barna skal få møte Jesus og lære om han, i tillegg lærer de om kristne verdier og etikk.  

Barnemisjonen tilbyr i samme periode helse og tannhelsetjenester og kurs for frivillige og pastorer i forsamlingene. Etter at 12 ukers perioden er ferdig innbys frivillige, pastorer og barn som har deltatt til leir og ledertrening på Hills of Grace. Dette blir starten på en ny periode i menighetene, der pastorer og frivillige selv tar over og holder barnemøtene. De får opplegg med program, sanger og hjelpemidler som teamene har brukt. Senere får de komme på leder- og inspirasjonssamlinger sammen med representanter for andre menigheter.

En annen fortsettelse kan være et program som heter Kidz Connect. Der får barn i skolealder samles til aktiviteter enten før eller etter skoletid. (Skolene på Filippinene har vanligvis to skift, slik at elevene går på skolen enten formiddag eller ettermiddag) Dette programmet foregår også i samarbeid med lokale menigheter og frivillige. Barna får mulighet til å utvikle sine talenter innen musikk, dans, drama, kunst og matlaging. De får også lære om barns rettigheter og plikter, de får bibelundervisning og får lære Jesus å kjenne.

Alle Barnemisjonens aktiviteter og program inkluderer også konseptet No Corruption Generation og et program for å bekjempe seksuelt misbruk av barn (SAVE). Mange barn er sårbare, og Barnemisjonen arbeider forebyggende ved å informere barn om hva de kan prøve å gjøre for å forhindre at det skjer og hva de kan gjøre hvis det skulle skje. Barnemisjonen kurser også foreldre og frivillige fra forskjellige kirker i disse temaene.

Unite, learn and empower. ULE

ULE er et treårig program som har som mål å gi kvinner opplæring og sette dem i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Programmet passer for kvinner med potensiale og pågangsmot til å gjøre noe med sin livssituasjon. Målet er å gi deltakerne kunnskap og erfaringer som setter dem i stand til å bli entreprenører, forsørge sin familie og engasjere seg i lokalsamfunnet.

Nå er mer enn 1200 kvinner aktive i programmet. De treffes regelmessig i små grupper sammen med en veileder. Gjennom utdanningen får deltakerne spare penger og etter hvert låne til investeringer for å starte opp egen virksomhet. Utdannelsen handler om forståelse av hva penger er, hvordan lage budsjett og forretningsplaner, hvordan ta vare på egne barn, si nei til vold i hjemmet og hvordan myndighetene og samfunnet fungerer.

Katastrofehjelp

Filippinene rammes hvert år av nærmere 20 store tyfoner, mange små og større jordskjelv, flom og jordskred som følge av kraftig regn på kort tid i regntiden. Under naturkatastrofer hjelper Barnemisjonen på forskjellige måter.

Vi hjelper oftest når katastrofer rammer områder i nærheten av der vi har vårt arbeid. Ved ekstra store katastrofer hjelper vi også langt borte, som da tyfonen ødela Tacloban og området rundt.

Barnemisjonen bidrar først og fremst med helsetjenester, utdeling av mat, tepper, myggnett, klær og husholdningsartikler. Vi lager også barnevennlige rom kalt «Child Friendly Spaces». Det er et avgrenset område hvor barn får hjelp til å bearbeide de traumatiske hendelsene de har vært involvert i. Her får de leke, tegne, samtale, lage ting, drive sport og bare få være barn.