Entreprenørskap

I Burkina Faso, som er et av verdens fattigste land, arbeider Barnemisjonen gjennom partnerorganisasjonen EMPE.

Hvert år trenes nær to hundre i EMPE «Navigators entreprenørsopplæring» i Burkina Faso. Satsningen viser gode resultater og mange nye foretak er startet.

Satsningen startet i 2009 og med årene blitt utvidet slik at nå får omkring to hundre personer trening hvert år.

Evangelisering

Hinrik Thorsteinsson og Gully Jonasdottir fra Island startet også et stort misjons og evangeliseringsarbeid i Burkina Faso. Dette drives og finansieres av menigheter og enkeltpersoner på Island.