Zambia

Zambia er, til tross for økonomisk vekst, et land med utbredt fattigdom. Nøden er spesielt stor på landsbygda. I samarbeid med Zambia Children´s Mission gjør Barnemisjonen forbedringer for mange familier og barn.

Geitprosjekt

En av de viktigste delene av Barnemisjonens arbeid i Zambia er Geitprosjektet. I samarbeid med lokale menigheter finner vi familier der geiter kan utgjøre en stor forskjell. Når en familie får to geiter kan de selge melk og senere killinger. For mange gir dette mulighet til å betale for barnas skolegang samtidig som det er en viktig hjelp for å skaffe mat til familien.

Mais dyrking

Barnemisjonen deler ut såkorn av veldig god kvalitet, som gir mye større avling enn de tradisjonelle sortene. Det gjør at inntektene øker og flere blir selvhjulpne.

Jordbruksutdannelse

For at bøndene skal kunne drive så bærekraftig og effektivt som mulig, gir barnemisjonen opplæring i nye dyrkningsmetoder. Det handler om vekselbruk, kompostering og å bytte ut dyr kunstgjødsel med naturlig avfall. I tillegg til at dette er bedre for miljøet, så blir også avlingene større.