Alle barn har rett til å gå på skole!

Utdannelse er en grunnleggende forutsetning for å komme ut av fattigdom. Barnemisjonen gjør det mulig for barn og unge på tre kontinenter å gå på skole, fra førskole og opp til universitet. Gjennom våre partnere i forskjellige land gir vi støtte til skoleavgifter og skolemat. Vi påser at barna får skoleuniform, studiemateriell samt at utdannelsen holder bra kvalitet innenfor landets retningslinjer.

I skolen formes mange av våre verdier, derfor arbeider Barnemisjonen med å forsterke barnas selvfølelse og medfølelse. Vi vil se generasjoner vokse opp som trygge ansvarsbevisste mennesker med vilje og evne til å bidra til en god og bærekraftig sosial utvikling.