Visjon

En verden der alle kan leve et verdig liv.

Verdigrunnlag

Skandinavisk Barnemisjon er en kristen organisasjon som gir humanitær hjelp til barn, ungdom og familier uavhengig av kjønn, rase, religiøs eller politisk tilhørighet.

Vårt oppdrag bygger på Bibelens ord om å hjelpe dem som trenger det mest. Vi tilbyr hjelp til hele mennesket, til ånd, sjel og legeme.

Åpenhet

Skandinavisk Barnemisjon vil opptre med en slik åpenhet at alle berørte parter, både nasjonalt og internasjonalt, føler seg trygge på at deres verdier forvaltes rett.

Delaktighet

Skandinavisk Barnemisjon vil at både givere og mottagere skal kjenne delaktighet i arbeidet.
Skandinavisk Barnemisjon vil utvikle menneskers evner til å forandre egen og andres situasjon.

Verdighet

Skandinavisk Barnemisjons arbeid skal gjennomsyres av respekt for både givere og mottagere.