I Elfenbenskysten bidrar barnemisjonen gjennom Devent som tilbyr entreprenørsutdannelse over hele landet. Dette fører til en positiv forandring for mange familier.

Entreprenørsutdannelse

Barnemisjonen, ved Devent driver gjennom sin samarbeidspartner FMP entreprenørsutdannelse på ti steder i Elfenbenskysten. De hjelper hundretalls unge voksne ved å gi dem entreprenørsutdannelse. Foretak startes og utvikles innom flere ulike fagområder: Jodbruk, håndverk, foredling, salg av varer og tjenester.

Entreprenørsutdannelse henvender spesielt seg til ungdommer, flyktninger, kvinner og andre sårbare grupper som på denne måten får hjelp til å stare egen virksomhet og bli i stand til å forsørge seg og sin familie.