Devent er en virksomhet innen Barnemisjonen med spesielt fokus entreprenørsutdannelse og samfunnsutvikling.

Ut fra visjonen om at alle kan leve et verdig liv, ser vi entreprenørskap som en vei ut av fattigdom og arbeidsløshet.

I nært samarbeid med lokale partnere trenes mennesker til å starte og utvikle egne virksomheter som skaper verdier for dem selv, deres familie og ansatte.

Les mer på Devents egen hjemmeside