Om Barnemisjonen

En verden der alle mennesker kan leve et verdig liv

Våre hjerter brenner for de sårbare barna, og sammen med deg kan vi gjøre en forskjell! Dette ser vi daglig eksempler på, der vi arbeider forvandles tårer til latter, mørke til lys og håpløshet til framtidstro! Vi arbeider for en verden der alle mennesker kan leve et verdig liv.

Kan du gå forbi et ensomt gråtende barn uten å stoppe og forsøke å hjelpe? Nei det kan du ikke, det ligger i vår natur å beskytte og hjelpe barn som lide. Samme overbevisning driver oss i Barnemisjonen i vårt daglige arbeid.  Så lenge det fins tårer å tørke og nød å lindre trengs Barnemisjonen.

Bo Wallenberg, Generalsekretær