Barnemisjonen gir deg og ditt foretak mulighet til å bidra til en bedre verden. Ved å støtte Barnemisjonens arbeid viser dere for de ansatte at dere er med og tar samfundsansvar og hjelper barn og familier som har en svært vanskelig livssituasjon.

Du kan støtte Barnemisjonen med gave fra bedriften. Det er egne bokføringsregler for gaver og fritak for beskatning avhengig av hva slags foretak det gjelder. Din regnskapsfører eller revisor vil kunne veilede deg i dette. Barnemisjonen kan innberette gavene til skatteetaten om vi får foretakets organisasjonsnummer, og du får melding fra oss i februar om hvor mye som er innberettet.

Dere kan velge om dere vil støtte med et fast AvtaleGiro-trekk hver mnd, kvartal eller om dere vil ha tilsendt faktura.

Som Foretaksfadder får dere tilsendt Barnemisjonbladet fire ganger i året, i bladet ligger det en giro der vi samler inn til et angitt formål. Dere kan også bruke denne giroen som faktura og gi det beløpet dere selv ønsker hver gang.

Foretaksfadder, 3 000 kr i året får gavebevis i februar for siste år, Barnemisjonbladet fire ganger i året og eventuelle nyhetsbrev.

Er du Foretaksfadder og gir 10 000 kr eller mer i året kan dere få logoen på Barnemisjonens hjemmeside med lenke til foretakets hjemmeside.

Ønsker du mer informasjon kontakt oss: post@barnemisjonen.no eller tlf. 990 93 360