Sammen med vår lokale partner MEP støtter Barnemisjonen arbeidet med å utdanne og å utvikle entreprenører og entreprenørskap i Kamerun.

I 2019 deltar 50 ungdommer og familieforsørgere i entreprenørskapsprogrammet. De får hjelp med opplæring og utstyr for å starte egne virksomheter. Vi driver også et holdningsskapende arbeid i forhold til, å ta ansvar for egen virksomhet og økonomistyring.

Målet er å gi mennesker bedre forretningsmuligheter og å sikre langsiktig bærekraftig utvikling.