På landsbygda vest i Etiopia arbeider Barnemisjonen sammen med organisasjonen «Convoy of Hope» med å nå ut til familier som lever under fattigdomsgrensa.

Ved å dele ut geiter til fattige og sårbare familier som i tillegg tar hånd om foreldreløse barn eller som er smittet av HIV/aids, er Barnemisjonen med og forbedrer livssituasjonen for barn og familien radikalt.

Takket være geitene får familien næringsrik melk og kan selge overskuddet.  Når Geitene får kje, kan de selges og gir familien inntekter.

Deltakere i geit prosjektet velges ut i samarbeid med lokale myndigheter som kvalitetssikre at der er de som trenger det mest som får hjelp.

Før geitene deles ut blir de kontrollert av veterinær. Mottakerfamilien får undervisning og veiledning i stell av dyrene, og hvordan man kan skaffe seg inntekter ved salg av melk og kje. De får også være med i selvhjelpsgrupper og lære seg å spare. De kan låne av den felles sparekassen som gruppen disponerer. Kvinene oppmuntres til å etablere egne små foretak.

I løpet av et år får 200 familier to geiter hver.