Nord i Pakistan lever teglsteinsarbeiderne i alvorlig elendighet. Arbeidet i fabrikkene er ikke bare tungt og helsefarlig. Det er så dårlig betalt at arbeiderne blir tvunget til å ta lån fra fabrikkeierne for å få endene til å møtes. Lånene arves videre fra foreldre til barn, som dermed sitter fast i gjeldsslaveri.

Mange av murmesternes barn går ikke på skole fordi familiene ikke har råd til skoleuniformer og lærebøker. Barna trengs også som arbeidskraft i fabrikkene.

Barnemisjonens partner Rasta Foundation hjelper teglsteinsarbeiderne ved å tilby gratis skolegang til barna deres. De får også nødhjelp i form av matpakker til sårbare og fattige familier. Barnemisjonen har også samlet inn penger til en skolegård med lekeplass da teglsteinsarbeiderne barn sjelden har hatt muligheten til å leke.