Alle barn har rett til helsestell!

Barnemisjonen jobber både med forebyggende og behandlende innsatser med fokus på barn, ungdom og deres familier. For at et sårbart menneske skal få kraft og evne til å forandre sin situasjon, må de grunnleggende menneskelige behov være oppfylt. Barnemisjonen arbeider for at mennesker skal få tilgang til mat, vann samt helse og medisin.

Vi motvirker sykdom og underernæring gjennom helse og tannhelsetjenester, mor-barn klinikker, rehabiliterende sommerleirer, matutdelingsprogram, informasjonsprogram om HIV/Aids, narkotika, menneskehandel etc.