Moldova er Europas fattigste land. Her lever mange i stor fattigdom, og det er barna som er hardest rammet. Barnemisjonen har arbeidet i byen Cornesti siden 2007. I dag støtter Barnemisjonen et dagsenter for sårbare barn i skolealder.

Dagsenter for barn

Dagsenteret er for barn som lever i fattigdom og marginalisering. Målet er å hjelpe barn og unge til en lysere framtid ved å gi dem støtte i det daglige, slik at de klarer seg igjennom skolen.

Arbeidet på senteret er innrettet mot barn mellom 7 og 18 år. Familier med mange barn har det ofte svært vanskelig, derfor får også noen yngre barn komme til senteret.

På dagsenteret får barna et måltid mat etter skoletid. I mange av barnas hjem er det dårlige sanitære forhold uten innlagt vann. Å være skitten og aldri ha rene klær fører ofte til mobbing og utenforskap og lysten til å lære blir borte. Derfor har senteret tilrettelagt slik at de kan få dusje og vaske klærne sine der.

Støtte til skolearbeidet

Barn som lever i fattigdom, med ustabile hjemmeforhold og foreldre som ikke klarer å håndtere situasjonen, trenger støtte og hjelp. På senteret får barna leksehjelp slik at de kan ta igjen det tapte og komme på linje med klassekameratene. For å kunne studere videre etter grunnskolen trengs akseptable karakterer. Med leksehjelp og ekstraundervisning får barna bedre muligheter til å klare seg.

Det er mange utfordringer. Barn og unge som lever uten beskyttelse av familien, skolen og samfunnet ender ofte i kriminalitet, ulike typer misbruk, prostitusjon eller menneskehandel. Derfor ønsker Barnemisjonen å møte dem allerede i skolealderen.

Det er et nært samarbeid med kommuneledelsen, sosialmyndighetene og skolene i området. Et viktig fokus er å identifisere barn og familier som trenger hjelp, slik at de kan få hjelp tidligst mulig.

Sosialt bakeri

I byen Ungheni har Barnemisjonen siden 2016 drevet et sosialt bakeri.  To ansatte jobber med å bake brød som brukes i Barnemisjonens arbeid, blant annet gir de hver dag brød til 150 sårbare familier.