Styret for Skandinavisk Barnemisjon i Norge

Styret består av 3 – 5 medlemmer valgt på årsmøtet.

Styreleder                                 Dagfinn Kroslid

Nestleder                                  Robert Larsen

Styremedlem                            Gunborg Elizabeth Vorhaug

Styremedlem                            Alla Steffensen

Styremedlem                            Bo Wallenberg

SBM-Sverige er representert i styret ved

Generalsekretær Bo Wallenberg

Daglig leder Harry Haraldsen er sekretær for styret.