Bangladesh

Utdannelse er nøkkelen til holdbar forandring og utvikling. Derfor arbeider Barnemisjonen med å gjøre skolegang mulig for barn i Bangladesh som er et av de fattigste utviklingslandene i verden. 0,2 prosent av befolkningen er kristne og er den fattigste gruppen i landet. Barnemisjonen samarbeider med Free Christian Churches of Bangladesh og Agape Social Concern som har et stort arbeid blant fattige mennesker på landsbygda.

Geiter og kyr

Barnemisjonen arbeider for å styrke fattige familiers forutsetninger for å bli selvforsørget blant annet ved å dele ut geiter og kuer. Familien kurses i hvordan ta hånd om dyra, hvordan de skal behandle melk for salg, kje og kalver for å få inntekter til familien.

Geitene og kyrne som er finansiert gjennom Barnemisjonens webbshop, har ført til store forandringer og en helt ny hverdag for mange familier. Inntektene fra dyrene gjør at de har mat til barn sine og kan bekoste skolegang for dem.

Skolegang

Sammen med de gratis kristne kirkene i Bangladesh hjelper Barnemisjonen 3000 elever i 40 leksehjelpsentra. På hver leksehjelpesenter er det to lærere som hjelper elevene til å gjøre leksene.

Elevene går på offentlige skoler, klassene er store og det kan være vanskelig for barna på lavere klassetrinn å få hjelp i skolen, trenger de støtte med lekser. Mange av foreldrene er analfabeter og da er det vanskelig å hjelpe barna med leksene.