Barnemisjonen i Norden sender humanitær hjelp, til Ukraina og til Romania. Ved å formidle humanitær hjelp lindrer vi akutt nød, redder liv og beskyttert miljøet ved gjenbruk av klær, leker og medisinsk utstyr.

Hjelpen distribueres via sosiale myndigheter, sykehus, barnehjem, skoler, pensjonister, fengsler etc.

Ved naturkatastrofer gjennomfører Barnemisjonen redningsaksjoner, vanligvis ved økonomisk og eller materiell støtte til partnere.

Det kan dreie seg om å opprette friplasser for barn i evakueringsleirer, såkalte «Child Friendly Spaces», eller utdeling av matpakker og pledd. Vi kan også sørge for medisinsk team ved katastrofer innen 48 timer. Dette gjøres gjennom et nært samarbeid med den tyske organisasjonen Humedica. Et slikt team består av trenet akuttmedisinsk personell som leger, sykepleiere etc. de har med seg utstyr, medisiner og hjelpemidler.

Hovedprinsippet i det humanitære arbeidet er at det skje i samarbeid med lokale myndigheter og andre aktører.