Et testament er noe av det fineste som finnes. Ved å skrive testament, bestemmer du og ingen andre hva som skal skje med det du etterlater deg. Om du velger å testamentere til Barnemisjonen, lover vi å forvalte gaven på beste måte.

Hvem kan jeg testamentere til?

Du har rett til å testamentere til hvem du vil og til hvilket formål du vil. Det fins en del begrensninger i arveloven, spesielt i forhold til ektefelle og barn. Det er strenge formelle krav for at testamentet ikke skal kunne bestrides. Dato og underskrift og to vitners underskrift, eller en advokat. Den som tilgodesees i testamentet må kunne identifiseres på en sikker måte.

Barnemisjonens ID-nummer, organisasjonsnummer: 989 309 404

Barnemisjonens offisielle navn: Skandinavisk Barnemisjon. Adresse: Boks 245, 4576 LYNGDAL, Telefon: +47 990 93 360, www.barnemisjonen.no, E-post: post@barnemisjonen.no