I Nigeria arbeider Barnemisjonen sammen med den lokale organisasjonen FLEP om prosjekter som inkluderer biologisk dyrking av grønnsaker, husdyrhold av geiter og kyllinger, birøkt og å utvikle forretningsvirksomhet.

I 2019 hjelper vi i tillegg 100 arbeidsløse unge i landlige områder med entreprenørsopplæring i husdyrhold. Målet er at de skal starte egen virksomhet eller få seg jobb i bransjen.