Gjør framtiden lysere for sårbare barn

Fadder hos Barnemisjonen

Den beste hjelpa er langsiktig. Som fadder gir du et bidrag hver måned for å forbedre livet for vanskeligstilte og sårbare barn. Barnemisjonen har kollektivt fadderskap. Du støtter ikke bare ett barn, men hele vår virksomhet. Det gjør at vi kan hjelpe flere. Vi har også personlig fadderskap for barna i barnebyen på Filippinene.

Når du tegner deg som fadder får du en velkomstpakke med informasjon og et foto på et barn som representerer flere barn fra våre skoler eller vår barneby. Som fadder bidrar du til at barn får helsehjelp, skolegang, omsorg og at lokalsamfunnet der barnet bor utvikles. Personlige faddere får årlig nytt bilde og rapport på sitt fadderbarn om barnet situasjon og utvikling.

AvtaleGiro

Vi ønsker at du skal bruke AvtaleGiro ved betaling av faddergaver. Da blir gaven automatisk bokført, og vi slipper å bokføre gaven manuelt.

Fradrag på skatten for gaver til Barnemisjonen.

Om du gir mer enn 500 kr i året til Barnemisjonen så kan vi innrapportere til skatteetaten og du får reduksjon i skatten. For å kunne gjøre det må du gi oss ditt personnummer. Innrapporteringen skjer i februar, for forutgående år, og du får melding fra oss om hvor mye som er innrapportert. Har vi fått personnummeret en gang, så lagrer vi det i systemet til neste gang. Hvor mye du kan få fradrag for bestemmes i statsbudsjettet for hvert år.