Ukraina

Barnemisjonen driver et stort, variert arbeid med mange samarbeidspartnere, hovedsakelig i Volyn-regionen. Der samarbeider vi med flere menigheter, fengsel, skoler, sykehus og helsetjenester.

Blant annet bidrar Barnemisjonen med sengetøy, sykehus senger, møbler, rehabiliteringsutstyr og leker til barneavdelingene på sykehus. Barnemisjonen bidrar også med penger til medisiner og mat til barn fra fattige familier som ikke har råd til å betale selv.

På rehabiliteringssenteret i Dachny, et statlig opplærings og rehabiliteringssenter for funksjonshemmede barn hjelper Barnemisjon med sykehussenger, treningsutstyr og leker.