NORGE

E-post: post@barnemisjonen.no

Adresse: Barnemisjonen, Postboks 245, 4576 LYNGDAL   

Telefon: 0047 990 93 360

Hjemmesidewww.barnemisjonen.no

Når du sender en gave til Barnemisjonens bankkonto kan du skrive hva gaven skal brukes til i merknadsfeltet, om du ikke skriver noe så brukes gaven der det er størst behov.

Konto: 5082 06 05842 eller 7878 05 72514

Vipps nr: 54239

Barnemisjonen i Norge drives av frivillige. Kontoret er bemannet når noen av våre frivillige er tilstede for å gjøre en jobb. Telefonen er viderekoblet til en av våre frivillige når kontoret er ubemannet. Er det ingen som svarer, send en epost og oppgi telefonnummer så tar vi kontakt så snart vi kan.

Daglig leder er Harry Haraldsen, han kan treffes på tlf. +47 907 31 345