I Uganda lever mange i fattigdom og sårbarhet, ikke minst på landsbygda. Barnemisjonen tror på forbedring ved å hjelpe folk til å klare å forsørge seg selv. Derfor jobber vi med konseptet Devent sammen med Center for Evangelism, CFE, innen flere områder: entreprenørskap, ledertrening og forebyggende opplysningsarbeid mot HIV/ATDS. CFE arbeider for å utvikle samfunnet basert på en helhetlig tilnærming der alle menneskers behov er oppfylt.