Skoler

Barnemisjonen driver tre egne skoler. Open Heart er en førskole med to klasser. Den ligger ved siden av Hovedkontoret og barnebyen på Hills of Grace. På skolen i Molfrid senter er det klasser fra førskole og opp til 5 klasse. På Shining Light Center er det fra førskole og opp til 6 klasse. Totalt går det nesten 400 barn på disse skolene.

Sponsorprogram

Barnemisjonen har også et sponsorprogram som støtter 500 barn og ungdommer slik at de kan få seg en utdannelse. Det gjelder fra førskole og helt opp til høyskole / universitetsnivå. Programmet støttes av ABC Children’s Aid på Island.

Yrkesutdannelse

Barnemisjonen driver også korte yrkesfaglige kurs. De ulike kursene er først og fremst en hjelp til unge mennesker som trenger en vei ut i arbeidslivet. Kursene som tilbys er: frisør, massasje, make-up, baking, søm, sveising, vedlikehold av datamaskiner og datakunnskap. Kursene velges ut fra om det fins jobbmuligheter. Kursene er bygd opp i henhold til dagens læreplaner og godkjent av lokale myndigheter.