Å stå opp for menneskerettigheter og bekjempe korrupsjon er viktige deler av å nå Barnemisjonens mål om en verden der alle mennesker kan leve et verdig liv.

Barnemisjonen tok i 2010 initiativet til ”No Corruption Generation”, et initiativ for å undervise og å gi barn og ungdom god forståelse slik at de kan ta etisk klokt beslutninger, samtidig som det viser hva korrupsjon betyr for samfunnet og innbyggerne. Barnemisjonen jobber for tiden aktivt med No Corruption Generation i alle våre virksomhetsland.

Barnemisjonen utfører også et kontinuerlig arbeid for menneskerettigheter og barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen.

Les mer på hovedkontorets hjemmeside under «opinionsbildning».