Bli personlig fadder

Fadder hos Barnemisjonen

Den beste hjelpen er langsiktig. Som fadder gir du et bidrag hver måned for å forbedre livet for barn i en vanskelig livssituasjon. Barnemisjonen har kollektivt fadderskap. Du støtter ikke bare ett barn, men hele vårt arbeid. Det gjør at vi kan hjelpe flere.

Når du tegner deg som fadder får du vår velkomstmappe med informasjon og foto på ett barn som representerer flere barn fra våre skoler eller barnebyen i Manila, Filippinene. Som fadder bidrar du til at barna får helsehjelp, skolegang og omsorg, samt at lokalsamfunnet der barna bor utvikles.

Personlig fadderordning: Barnemisjonen i Norge har en personlig fadderordning for barna i barnebyen Open Heart Childrens Village i Manila, Filippinene. Det koster 250,- pr måned, som du betaler ved AvtaleGiro. Du får rapporter og foto av barnet slik at du kan følge barnets utvikling over tid. Send en e-post til post@barnemisjonen.no og be om informasjon. Alle rapporter og informasjon er på norsk. Vi har plass til flere barn i barnebyen, men trenger flere faddere for å kunne hjelpe flere.

Dine opplysninger behandles konfidensielt. Vi leverer ikke dine opplysninger videre til andre, unntatt skattemyndighetene for dem som ønsker skattefradrag.

Fadder hos Barnemisjonen

Den beste hjelpen er langsiktig. Som fadder gir du et bidrag hver måned for å forbedre livet for barn i en vanskelig livssituasjon. Barnemisjonen har kollektivt fadderskap. Du støtter ikke bare ett barn, men hele vårt arbeid. Det gjør at vi kan hjelpe flere.

Når du tegner deg som fadder får du vår velkomstmappe med informasjon og foto på ett barn som representerer flere barn fra våre skoler eller barnebyen i Manila, Filippinene. Som fadder bidrar du til at barna får helsehjelp, skolegang og omsorg, samt at lokalsamfunnet der barna bor utvikles.

Personlig fadderordning: Barnemisjonen i Norge har en personlig fadderordning for barna i barnebyen Open Heart Childrens Village i Manila, Filippinene. Det koster 250,- pr måned, som du betaler ved AvtaleGiro. Du får rapporter og foto av barnet slik at du kan følge barnets utvikling over tid. Send en e-post til post@barnemisjonen.no og be om informasjon. Alle rapporter og informasjon er på norsk. Vi har plass til flere barn i barnebyen, men trenger flere faddere for å kunne hjelpe flere.

Dine opplysninger behandles konfidensielt. Vi leverer ikke dine opplysninger videre til andre, unntatt skattemyndighetene for dem som ønsker skattefradrag.