Gi nødhjelp til Ukraina

Barnemisjonen er en av Ukrainas største hjelpeorganisasjoner. I 30 år har vi vert der og hjulpet utsatte mennesker. Barnemisjonen har sin base i Lutsk, i vestre Ukraina, men arbeider i hele landet.

Årlig hjelper Barnemisjonen ca. 200 000 mennesker gjennom 300 samarbeidspartnere som sykehus, barnehjem, skoler og aldershjem. I tillegg til Redningsvesenet, sosiale myndigheter og hjelpeorganisasjoner. Barnemisjonen i Ukraina deler hvert år ut tusentals tonn humanitær hjelp. Nå øker behovet.

Etter Russlands invasjon natt til 24 februar er situasjonen blitt svært vanskelig. Mange flykter vestover og vi forventer at behovet for hjelp vil stige for hver dag som går. Vårt personale i Ukraina velger å bli værende for å hjelpe mennesker.

Under urolighetene i 2014 kom mange internflyktninger fra Øst-Ukraina til vestre Ukraina og Volyn-regionen der Barnemisjonen har sin base. Tusenvis av mennesker flyktet med bare de klærne de hadde på seg og behovet for humanitær hjelp var enormt. Da var Barnemisjonen en av de største hjelpeorganisasjonene i regionen.

Nå frykter vi en enda verre situasjon. Derfor vil vi forsterke arbeidet og sende mer hjelp. Vi er i gang med å kjøpe inn matvarer og pakke matpakker til flyktningfamilier. Vi trenger mer penger slik at vi kan hjelpe flest mulig.

Vil du være med å hjelpe en familie på flukt fra krigen? Du kan sende din gave til Barnemisjonen: Konto: 50820605842 eller Vipps: 54239